Download mẫu giấy chứng nhận mẫu

Bạn có thể tải xuống bên dưới mẫu của giấy chứng nhận lấy mẫu. Nếu bạn muốn có giấy chứng nhận lấy mẫu từ một con vật mà bạn đã đăng ký, thì vui lòng truy cập bộ dụng cụ thu thập và trang giấy chứng nhận lấy mẫu.

Con chó

giấy chứng nhận lấy mẫu

Con mèo

giấy chứng nhận lấy mẫu

Con ngựa

giấy chứng nhận lấy mẫu

Con chim

Không có mẫu giấy chứng nhận lấy mẫu cho chim.

Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ

Sơ đồ trang web