Download mẫu giấy chứng nhận mẫu

You can download below the template of the sampling certificate. If you want the sampling certificate from an animal that you have already register, then please go to the collection kit and sampling certificate page.

Con chó

sampling certificate

Con mèo

sampling certificate

Con ngựa

sampling certificate

Con chim

There is no template of sampling certificates for birds.

Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ