Do you have receive my collection kits ?

Upon receipt of your samples, we will send you an automatic email with the analysis deadlines. It may be that this email is placed automatically in the SPAM mail box of your mailbox.
You can also track the receipt of your samples in order tracking. Order tracking is updated in real time.
If the delivery times seem abnormally long, you must inquire with the company that carries your samples (mail, carrier etc.).

Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ

Sơ đồ trang web