Làm thế nào để thu thập máu trong ống khô?

Máu trong ống khô có thể được sử dụng cho gần như tất cả các xét nghiệm DNA

Đối với xét nghiệm DNA, tốt hơn là sử dụng máu trong Ống EDTA. Tuy nhiên, đối với một số xét nghiệm huyết thanh học như PDD bởi huyết thanh, máu trong ống khô là mẫu phù hợp duy nhất.

Thu thập

Thu thập máu.

mẫu bác sĩ thú y

Cho 0,5ml máu vào ống khô.

Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ

Sơ đồ trang web