How to collect blood in dry tube ?

Blood in dry tube can be used for nearly all DNA tests

For DNA tests, it is better to use blood in EDTA tube. However for some serologic tests like the PDD bởi huyết thanh, blood in dry tube is the only suitable sample.

Collect​

Thu thập máu.

veterinarian sample

Put the 0.5ml of blood in a dry tube.

Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ