Làm thế nào để thu thập máu trong ống EDTA?

Chúng tôi chỉ cần 1/100 của một giọt máu trong một ống EDTA

Tất cả các xét nghiệm DNA tại Genimal Biotechnologies có thể được thực hiện bằng cách sử dụng máu trong ống EDTA. Chúng tôi đã phát triển cải thiện giao thức chiết xuất DNA cho phép sử dụng chỉ 1/100 của một giọt máu (khoảng 0,5 ul).

Thu thập

Thu thập máu.
máu trong ống EDTA

Đặt 0,5 ml máu trong một ống EDTA.
Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ

Sơ đồ trang web