LPN2 Polyneuropathy loại 2 trong Leonberger

Đau thần kinh loại 2

New DNA test: LPN2 in the Leonberger

We are happy to introduce this new DNA test that is specific to the Leonberger. This DNA test will complete our panel of genetic disease in the Leonberger breed with the LEMPLPN1 DNA tests.

LPN2 is a polyneuropathy disease. Around 5% of dogs are carried and can present clinical sign of pathology because this disease is dominant. The symptoms are a difficulty of moving and an intolerance to effort.

Leave a Reply
Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ

Sơ đồ trang web