Colortest mới: locus tôi cường độ trong

Colortest I cường độ chó

A new Colortest in the dog Intensity, locus I

This DNA test determined the intensity of red pigments in the dog coat color. The dogs with genotype i/i have a low intensity of red in the coat resulting in coat color that are named silver, cream, white coat or light fawn. The name of the coat depends on the breed.
Leave a Reply
Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ

Sơ đồ trang web