Regular price & quantity discount


DNA sexing 12,00 - 12,50 see quantity prices
PBFD 25,00
Dịch cúm gia cầm chlamydiosis 25,00
Polyomavirus 25,00
PDD by PCR (Proventricular dilatation disease) 25,00
Ký sinh trùng đường ruột – Chim 13, 00
PDD bởi huyết thanh (bệnh Nong) 41, 00
Feather Parasitology Birds 13, 00
Bệnh Pacheco 27, 00
adenovirus gia cầm 27, 00
Avian salmonellosis 27, 00
Pigeon circovirus 27, 00
Con chim Parentage 70, 00

Discountdifferent tests on the same bird

Buy 2 different DNA tests : -5%
Buy 3 or 4 different DNA tests : -10%
Buy 5 different DNA tests : -15%

Some DNA tests are not compatible with this discount.

Club discount

From 0 analysis : -0.50
From 31 analyzes : -0.80
From 101 analyzes : -1.00
From 501 analyzes : -2.00
Some DNA tests are not compatible with club discount.

Your club must be affiliated with the Genimal laboratory to claim these reductions. More information is available on this page.

Regular price & quantity discount


MDR1 Multidrug nhạy cảm 40, 00
DM thoái hóa Myelopathy – Con chó 64, 90
Laryngeal Paralysis LP – Chó sục bò 50, 00
Nhận dạng di truyền – Con chó 39,90
Chó di truyền xác định + hai parentages 49, 00
di truyền nhận dạng + một trong những cha mẹ 44, 00
JLPP vị thành niên thanh quản tê liệt và đa thần kinh 40, 00
Ống kính chính PLL Luxation 40, 00
HC di truyền của Terrier 40, 00
Sự pha loãng colortest D – Con chó 42, 00
L2HGA L2 hydroxyglutaric aciduria – Chó sục bò 40, 00
PRA prcd Progressive Retinal teo – Con chó 118, 00
LAD chết người Acrodermatitis 64, 90
CKCSID khô mắt xoăn áo hội chứng 64, 90
EFS phân đoạn hội chứng Falling 64, 90
CEA Collie Eye Anomaly 64, 90
chó cha mẹ 5, 00
SDCA1 xốp tiểu não thoái hóa với mất điều hòa tiểu não 64, 90
SDCA2 xốp tiểu não thoái hóa với mất điều hòa tiểu não 64, 90
HC di truyền Cataract Úc Shepherd 64, 90
NANG Cystinuria Newfoundland 40, 00
Họ chó cystinuria 50, 00
Colortest B nâu – Con chó 42, 00
Colortest một agouti – Con chó 42, 00
Đại Hyperuricosuria – Con chó 64, 90
Tăng thân nhiệt ác tính MH – Con chó 64, 90
LOA cuối Onset ataxia – Con chó 64, 90
Áo dài – Con chó 42, 00
Mở rộng colortest E – Con chó 42, 00
CMO Craniomandibular osteopathy 64, 90
Loại bệnh của vWDI von Willebrand I – Con chó 64, 90
PRA pde6b tiến bộ Retinal teo – Con chó 64, 90
CN cyclic giảm bạch cầu – Con chó 64, 90
OI giòn bệnh xương – Con chó 64, 90
CLAD Canine leukocyte độ bám dính thiếu 40, 00
Colortest KBR brindle 49, 90
Colortest K chiếm ưu thế đen 42, 00
CMR1 Canine multifocal võng mạc 1 64, 90
HYM Hypomyelination – Con chó 64, 90
Bệnh thận đa nang PKD – Con chó 64, 90
Thoái hóa nón CD – Con chó 64, 90
Mask colortest em melanistic – Con chó 42, 00
CMR2 Canine nhiều tiêu cự võng mạc 2 64, 90
Không có mù quáng bẩm sinh CNB – Con chó 40, 00
D PRA Dominant Progressive Retinal Atrophy – Con chó 64, 90
LPN1 Polyneuropathy type 1 – Con chó 64, 90
Bully 64, 90
NARC Narcolepsy – Con chó 40, 00
PRA cord2 Progressive Retinal Atrophy 64, 90
EIC Exercise-induced collapse 79,90
PRA GR Progressive Retinal Atrophy Golden Retriever 64, 90
NCL 10 Neuronal ceroid lipofuscinosisAmerican Bulldogs 64, 90
DEB Dystrophic Epidermolysis Bullosa – Con chó 64, 90
NCL 5 Neuronal ceroid lipofuscinosisGolden Retrievers 64, 90
PRA Shet Progressive Retinal AtrophyShetland 64, 90
CMSD B Canine Multiple System Degeneration 64, 90
HA Cerebellar AtaxiaGordon Setter 64, 90
LSD Lysosomal Storage DiseaseLagotto Romagnolo 64, 90
NCL 5 Neuronal ceroid lipofuscinosisBorder Collie 64, 90
NCL8 Neuronal ceroid lipofuscinosisEnglish Setter 64, 90
vWDII von Willebrand’s Disease Type II – Con chó 64, 90
PRA rcd1 Rod Cone Dysplasia – Con chó 64, 90
PRA rcd3 Rod Cone Dysplasia – Con chó 64, 90
L2HGA L2 hydroxyglutaric aciduria – Yorkshire 64, 90
AMPN Alaska Malamute đa thần kinh 64, 90
NCL12 Neuronal ceroid lipofuscinosisTibetan Terriers 64, 90
GHPN Greyhound Polyneuropathy 64, 90
SCA Spinocerebellar Ataxia – Con chó 64, 90
TNS Trapped Neutrophil Syndrome 64, 90
NCL 6 Neuronal ceroid lipofuscinosisAustralian Shepherds 64, 90
NCL8 Neuronal ceroid lipofuscinosisAlpine Dachsbracke 64, 90
NCL8 Neuronal ceroid lipofuscinosisSaluki 64, 90

Discountdifferent tests on the same Dog


Buy 2 different DNA tests : -27%
Buy 3 different DNA tests : -37%
Buy 4 different DNA tests : -42%
Buy 5 different DNA tests : -44%
Buy 6 or more different DNA tests : -46%

Some DNA tests are not compatible with this discount.

Club discount

From 0 analysis : -3.00
From 31 analyzes : -5.00
From 101 analyzes : -7.00
From 501 analyzes : -10.00
Some DNA tests are not compatible with club discount.

Your club must be affiliated with the Genimal laboratory to claim these reductions. More information is available on this page.

Regular price & quantity discount


PKD – Feline bệnh thận đa nang 44,90
FIV + FeLV 26,00
Nhóm máu cát của DNA 36, 90
PKDef – Thiếu hụt pyruvate kinase 44,90
FIP Feline coronavirus 35,00
FCV mèo Calicivirus 35,00
Các FIPR – Feline kháng viêm phúc mạc 60,00
HCM Maine Coon – Feline hypertrophic cardiomyopathy 44,90
Sma – Cột sống cơ bắp teo 44,90
Nhận dạng di truyền mèo 39,90
Con mèo xác định di truyền + hai parentages 49, 00
Nhóm máu Ragdoll bởi DNA 60,00
Cat di truyền nhận dạng + một trong những cha mẹ 44, 00
Minh Ragdoll – Feline hypertrophic cardiomyopathy 44,90
Tritrichomonas foetus 35,00
Colortest B – sô cô la và quế – Con mèo 60,00
PRA-b – Bengal tiến bộ Retinal teo 54, 90
colortest D – Dilution – Con mèo 60,00
Colortest C – Giới hạn Colorpoint – Con mèo 60,00
Feline Giardia 35,00
FHV1 Feline Herpes Virus 35,00
Cát máu nhóm serology 22, 00
Feline tóc dài 60,00
Cát cha 5, 00
Colortest A – Agouti – Con mèo 60,00
Feline Chlamydiosis 35,00
Cms – Liệt cứng – Sphinx 44,90
PRA-rdAc – Tiến bộ Retinal teo 44,90
Feline panleukopenia 35,00
DW chiếm ưu thế trắng – Con mèo 60,00
Xoăn Selkirk Rex 60,00
Colortest E hổ phách – Con mèo 60,00
PRA rdy – Tiến bộ Retinal teo 44,90
MC – Mèo Myotonia Congenita 60,00
GSD IV – Bệnh lưu trữ glycogen loại IV 44,90
MPS VIMucopolysaccharidosis Type VI 44,90
WS White Spotting – Con mèo 60,00
Russet Burmese 60,00
Albino TYR 60,00
Than Bengal 60,00
MPS VII Mucopolysaccharidosis type VII – Con mèo 44,90
GM2 Gangliosidosis Korat 60,00
GM 1cat gangliosidosis type 1 60,00
BHP Hypokalaemia – Con mèo 60,00
GM2 Gangliosidosis Burmese 60,00
PRA pdProgressive Retinal Atrophy Persian 44,90
White Gloves Birman 60,00
Curly Cornish Rex 60,00
DHP Dihydropyrimidinase Deficiency – Con mèo 60,00
NPC Niemann Pick C – Con mèo 60,00
CEP I Porhyria type I – Con mèo 60,00
CEP II Porhyria type II – Con mèo 60,00
Curly Devon Rex 60,00

Discountdifferent tests on the same cat

 

Genetic disease


Buy 2 different DNA tests : -2%
Buy 3 different DNA tests : -7%
Buy 4 different DNA tests : -14%
Buy 5 or more different DNA tests : -17%

Some DNA tests are not compatible with this discount.

Infectious disease


1st analysis : regular price
Each additional analysis : 22

Club discount

From 0 analysis : -3.00
From 31 analyzes : -4.00
From 101 analyzes : -6.00
From 501 analyzes : -10.00
Some DNA tests are not compatible with club discount.

Your club must be affiliated with the Genimal laboratory to claim these reductions. More information is available on this page.

Regular price & quantity discount


PSSM1 Polysaccharide Storage Myopathy 40, 00
Colortest một agouti – Con ngựa 40, 00
Mở rộng colortest E – Con ngựa 40, 00
Colortest Grey – Con ngựa 40, 00
Colortest Cream – Con ngựa 40, 00
Tobiano 40, 00
Nhận dạng di truyền ngựa 39,90
Horse Genetic Identification + one parentage 44, 00
Horse Genetic Identification + two parentages 49, 00
Horse Parentage 5, 00
Colortest Silver 40, 00
Colortest Dun 40, 00
Colortest Pearl 40, 00
HYPP Hyperkalemic periodic paralysis 40, 00
HERDA Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia 40, 00
Tăng thân nhiệt ác tính MH – Con ngựa 40, 00
Colortest Champagne 40, 00
CA Cerebellar abiotrophy 40, 00
Sabino 1 40, 00
SCID Severe Combined Immunodeficiency – Con ngựa 40, 00
Frame Overo 40, 00
SW Splashed White 60,00
HWSD Hoof Wall Separation Disease 40, 00
LFS Lavender Foal Syndrome 40, 00
LP Leopard ComplexAppaloosa 40, 00
W4 Camarillo White 60,00
PATN1 Appaloosa Pattern1 40, 00
DW chiếm ưu thế trắng – Con ngựa 60,00
AIS Androgen insensitivity syndrome – Con ngựa 40, 00
Contagious equine metritis 79,00
Piroplasmosis – Con ngựa 57,00
Tick-borne diseases 123,00
NFS Naked Foal Syndrome 60,00
SCC Ocular Squamous Cell Carcinoma – Con ngựa 50, 00
MC Myotonia Congenita – Con ngựa 60,00
JEB Junctional Epidermolysis Bullosa – Con ngựa 40, 00
LWO Lethal White Overo 40, 00
CSNB Congenital Stationary Night Blindness – Con ngựa 40, 00
Macchiato – Con ngựa 40, 00

Discountdifferent tests on the same horse


Buy 2 different DNA tests : -2%
Buy 3 different DNA tests : -7%
Buy 4 different DNA tests : -14%
Buy 5 or more different DNA tests : -17%

Some DNA tests are not compatible with this discount.

Club discount

From 0 analysis : -2.00
From 31 analyzes : -3.00
From 101 analyzes : -6.00
From 501 analyzes : -10.00
Some DNA tests are not compatible with club discount.

Your club must be affiliated with the Genimal laboratory to claim these reductions. More information is available on this page.

For larger quantities of analysis, ask us for a quote.

For each animal,specify the DNA tests to perform

Contact us for a quote

Giấy chứng nhận

Email : 0
Certificate by postal mail : 0.90
Laminated certificate by postal mail : 1.90
See more about the differences between these certificates

Cảnh báo tin nhắn SMS

Add an SMS alert for 0.90

Express Option

Faster result 9.90
Some DNA tests are not compatible with this option.

Picture

Add a picture of your animal on the certificate 1.90

We provides different methods of payment

Payment in 3x without chargesCredit card paymentMoney transferBank check