Our Prices

Regular price quantity discount


DNA sexing 12,00 12,50  see quantity prices
PBFD 25,00 
Dịch cúm gia cầm chlamydiosis 25,00 
Vi khuẩn polyomavirus 25,00 
PDD bởi PCR (bệnh Nong, proventricular) 25,00 
Ký sinh trùng đường ruột – Chim 13,00 
PDD bởi huyết thanh (bệnh Nong) 41,00 
Feather Parasitology Birds 13,00 
Bệnh Pacheco 27,00 
adenovirus gia cầm 27,00 
gia cầm salmonellosis 27,00 
Circovirus Bồ câu 27,00 
Con chim Parentage 70,00 

Giảm – different tests on the same bird

Buy 2 different DNA tests : -5%
Buy 3 or 4 different DNA tests : -10%
Buy 5 different DNA tests : -15%

The following DNA tests are not compatible with this discount:

Ký sinh trùng đường ruột – Chim
PDD bởi huyết thanh (bệnh Nong)
Feather Parasitology Birds
Con chim Parentage

Club discount

From 0 analysis : -0.50
From 31 analyzes : -0.80
From 101 analyzes : -1.00
From 501 analyzes : -2.00


Your club must be affiliated with the Genimal laboratory to claim these reductions. More information is available on this page.

The following DNA tests are not compatible with this discount:

PDD bởi huyết thanh (bệnh Nong)
Con chim Parentage

Regular price quantity discount


MDR1 Multidrug nhạy cảm 40,00 
DM thoái hóa Myelopathy – Con chó 64,90 
LP thanh quản – Chó sục bò 50,00 
Nhận dạng di truyền – Con chó 39,90 
Chó di truyền xác định + hai parentages 49,00 
di truyền nhận dạng + một trong những cha mẹ 44,00 
JLPP vị thành niên thanh quản tê liệt và đa thần kinh 40,00 
Ống kính chính PLL Luxation 40,00 
HC di truyền của Terrier 40,00 
Sự pha loãng colortest D – Con chó 42,00 
Colortest I Intensity – Con chó 42,00 
L2HGA L2 hydroxyglutaric aciduria – Chó sục bò 40,00 
PRA prcd Progressive Retinal teo – Con chó 118,00 
LAD chết người Acrodermatitis 64,90 
CKCSID khô mắt xoăn áo hội chứng 64,90 
EFS phân đoạn hội chứng Falling 64,90 
CEA Collie Eye Anomaly 64,90 
chó cha mẹ 5,00 
SDCA1 xốp tiểu não thoái hóa với mất điều hòa tiểu não 64,90 
SDCA2 xốp tiểu não thoái hóa với mất điều hòa tiểu não 64,90 
HC di truyền Cataract Úc Shepherd 64,90 
NANG Cystinuria Newfoundland 40,00 
Họ chó cystinuria 50,00 
Colortest B nâu – Con chó 42,00 
Colortest một agouti – Con chó 42,00 
Đại Hyperuricosuria – Con chó 64,90 
Tăng thân nhiệt ác tính MH – Con chó 64,90 
LOA cuối Onset ataxia – Con chó 64,90 
Áo dài – Con chó 42,00 
Mở rộng colortest E – Con chó 42,00 
CMO Craniomandibular osteopathy 64,90 
Loại bệnh của vWDI von Willebrand I – Con chó 64,90 
PRA pde6b tiến bộ Retinal teo – Con chó 64,90 
CN cyclic giảm bạch cầu – Con chó 64,90 
OI giòn bệnh xương – Con chó 64,90 
CLAD Canine leukocyte độ bám dính thiếu 40,00 
Colortest KBR brindle 49,90 
Colortest K chiếm ưu thế đen 42,00 
CMR1 Canine multifocal võng mạc 1 64,90 
HYM Hypomyelination – Con chó 64,90 
Bệnh thận đa nang PKD – Con chó 64,90 
Colortest Nude – Con chó 64,90 
Short Tail – Con chó 64,90 
Thoái hóa nón CD – Con chó 64,90 
Mask colortest em melanistic – Con chó 42,00 
CMR2 Canine nhiều tiêu cự võng mạc 2 64,90 
Không có mù quáng bẩm sinh CNB – Con chó 40,00 
D PRA Dominant Progressive Retinal Atrophy – Con chó 64,90 
LPN1 Polyneuropathy type 1 – Con chó 64,90 
Bully 64,90 
NARC narcolepsy – Con chó 40,00 
PRA cord2 tiến bộ Retinal teo 64,90 
EIC Exercise-induced collapse 79,90 
PRA GR Progressive Retinal Atrophy Golden Retriever 64,90 
NCL 10 Neuronal ceroid lipofuscinosisAmerican Bulldogs 64,90 
DEB Dystrophic Epidermolysis Bullosa – Con chó 64,90 
NCL 5 Neuronal ceroid lipofuscinosis – Golden Retrievers 64,90 
PRA Shet Progressive Retinal AtrophyShetland 64,90 
CMSD B Canine Multiple System Degeneration 64,90 
HA Cerebellar AtaxiaGordon Setter 64,90 
LSD Lysosomal Storage DiseaseLagotto Romagnolo 64,90 
NCL 5 Neuronal ceroid lipofuscinosis – Collie biên giới 64,90 
NCL8 Neuronal ceroid lipofuscinosisEnglish Setter 64,90 
vWDII von Willebrand’s Disease Type II – Con chó 64,90 
PRA rcd1 Rod Cone Dysplasia – Con chó 64,90 
PRA rcd3 Rod Cone Dysplasia – Con chó 64,90 
L2HGA L2 hydroxyglutaric aciduria – Yorkshire 64,90 
AMPN Alaska Malamute đa thần kinh 64,90 
NCL12 Neuronal ceroid lipofuscinosisTibetan Terriers 64,90 
GHPN Greyhound đa thần kinh 64,90 
SCA Spinocerebellar Ataxia – Con chó 64,90 
TNS Trapped Neutrophil Syndrome 64,90 
NCL 6 Neuronal ceroid lipofuscinosisAustralian Shepherds 64,90 
NCL8 Neuronal ceroid lipofuscinosisAlpine Dachsbracke 64,90 
NCL8 Neuronal ceroid lipofuscinosisSaluki 64,90 
Protected: Factor VIIIHemophilia A 64,90 

Giảm – different tests on the same Dog

Buy 2 different DNA tests : -27%
Buy 3 different DNA tests : -37%
Buy 4 different DNA tests : -42%
Buy 5 different DNA tests : -44%
Buy 6 or more different DNA tests : -46%

The following DNA tests are not compatible with this discount:
MDR1 Multidrug nhạy cảm
Nhận dạng di truyền – Con chó
Chó di truyền xác định + hai parentages
di truyền nhận dạng + một trong những cha mẹ
JLPP vị thành niên thanh quản tê liệt và đa thần kinh
Ống kính chính PLL Luxation
HC di truyền của Terrier
L2HGA L2 hydroxyglutaric aciduria – Chó sục bò
PRA prcd Progressive Retinal teo – Con chó
CEA Collie Eye Anomaly
chó cha mẹ
NANG Cystinuria Newfoundland
Họ chó cystinuria
Colortest một agouti – Con chó
Mở rộng colortest E – Con chó
CLAD Canine leukocyte độ bám dính thiếu
Colortest KBR brindle
Mask colortest em melanistic – Con chó
Không có mù quáng bẩm sinh CNB – Con chó
NARC narcolepsy – Con chó
EIC Exercise-induced collapse
NCL 10 Neuronal ceroid lipofuscinosisAmerican Bulldogs
NCL8 Neuronal ceroid lipofuscinosisEnglish Setter
NCL12 Neuronal ceroid lipofuscinosisTibetan Terriers
NCL8 Neuronal ceroid lipofuscinosisAlpine Dachsbracke
NCL8 Neuronal ceroid lipofuscinosisSaluki
Protected: Factor VIIIHemophilia A

Club discount

From 0 analysis : -3.00
From 31 analyzes : -5.00
From 101 analyzes : -7.00
From 501 analyzes : -10.00


Your club must be affiliated with the Genimal laboratory to claim these reductions. More information is available on this page.

The following DNA tests are not compatible with this discount:
Nhận dạng di truyền – Con chó
Chó di truyền xác định + hai parentages
di truyền nhận dạng + một trong những cha mẹ
PRA prcd Progressive Retinal teo – Con chó
chó cha mẹ
Mở rộng colortest E – Con chó
Colortest KBR brindle
Mask colortest em melanistic – Con chó
NCL 10 Neuronal ceroid lipofuscinosisAmerican Bulldogs
NCL8 Neuronal ceroid lipofuscinosisEnglish Setter
NCL12 Neuronal ceroid lipofuscinosisTibetan Terriers
NCL8 Neuronal ceroid lipofuscinosisAlpine Dachsbracke
NCL8 Neuronal ceroid lipofuscinosisSaluki
Protected: Factor VIIIHemophilia A

Regular price quantity discount


PKD – Feline bệnh thận đa nang 44,90 
FIV + FeLV 26,00 
Nhóm máu cát của DNA 36,90 
PKDef – Thiếu hụt pyruvate kinase 44,90 
Các loại FIP Feline gây 35,00 
FCV mèo Calicivirus 35,00 
Các FIPR – Feline kháng viêm phúc mạc 60,00 
HCM Maine Coon – Feline hypertrophic cardiomyopathy 44,90 
Sma – Cột sống cơ bắp teo 44,90 
Nhận dạng di truyền mèo 39,90 
Con mèo xác định di truyền + hai parentages 49,00 
Nhóm máu Ragdoll bởi DNA 60,00 
Cat di truyền nhận dạng + một trong những cha mẹ 44,00 
Minh Ragdoll – Feline hypertrophic cardiomyopathy 44,90 
Tritrichomonas foetus 35,00 
Colortest B – sô cô la và quế – Con mèo 60,00 
PRA-b – Bengal tiến bộ Retinal teo 54,90 
colortest D – Dilution – Con mèo 60,00 
Colortest C – Giới hạn Colorpoint – Con mèo 60,00 
Feline Giardia 35,00 
FHV1 Feline Herpes Virus 35,00 
Cát máu nhóm serology 22,00 
Feline tóc dài 60,00 
Cát cha 5,00 
Colortest A – Agouti – Con mèo 60,00 
Mèo Chlamydiosis 35,00 
Cms – Liệt cứng – Sphinx 44,90 
PRA-rdAc – Tiến bộ Retinal teo 44,90 
Feline panleukopenia 35,00 
DW chiếm ưu thế trắng – Con mèo 60,00 
Xoăn Selkirk Rex 60,00 
Colortest E hổ phách – Con mèo 60,00 
PRA rdy – Tiến bộ Retinal teo 44,90 
MC – Mèo Myotonia Congenita 60,00 
GSD IV – Bệnh lưu trữ glycogen loại IV 44,90 
MPS VIMucopolysaccharidosis Type VI 44,90 
WS White Spotting – Con mèo 60,00 
Russet Burmese 60,00 
Albino TYR 60,00 
Than Bengal 60,00 
MPS VII Mucopolysaccharidosis type VII – Con mèo 44,90 
GM2 gangliosidosis Korat 60,00 
GM 1cat gangliosidosis type 1 60,00 
BHP Hypokalaemia – Con mèo 60,00 
GM2 Gangliosidosis Burmese 60,00 
PRA pdProgressive Retinal Atrophy Persian 44,90 
White Gloves Birman 60,00 
Xoăn Cornish Rex 60,00 
DHP Dihydropyrimidinase Deficiency – Con mèo 60,00 
NPC Niemann Pick C – Con mèo 60,00 
CEP I Porhyria type I – Con mèo 60,00 
CEP II Porhyria type II – Con mèo 60,00 
Curly Devon Rex 60,00 

Giảm – different tests on the same cat

Bệnh di truyền

Buy 2 different DNA tests : -2%
Buy 3 different DNA tests : -7%
Buy 4 different DNA tests : -14%
Buy 5 or more different DNA tests : -17%

Bệnh truyền nhiễm

1st analysis : regular price
Each additional analysis : 22€

The following DNA tests are not compatible with this discount:

FIV + FeLV
Nhận dạng di truyền mèo
Con mèo xác định di truyền + hai parentages
Nhóm máu Ragdoll bởi DNA
Cat di truyền nhận dạng + một trong những cha mẹ
PRA-b – Bengal tiến bộ Retinal teo
Cát máu nhóm serology
Feline tóc dài
Cát cha
PRA rdy – Tiến bộ Retinal teo
MPS VIMucopolysaccharidosis Type VI
Than Bengal
BHP Hypokalaemia – Con mèo
White Gloves Birman

Club discount

From 0 analysis : -3.00
From 31 analyzes : -4.00
From 101 analyzes : -6.00
From 501 analyzes : -10.00


Your club must be affiliated with the Genimal laboratory to claim these reductions. More information is available on this page.

The following DNA tests are not compatible with this discount:

Nhận dạng di truyền mèo
Con mèo xác định di truyền + hai parentages
Cat di truyền nhận dạng + một trong những cha mẹ
PRA-b – Bengal tiến bộ Retinal teo
Cát máu nhóm serology
Cát cha
PRA rdy – Tiến bộ Retinal teo
MPS VIMucopolysaccharidosis Type VI
Than Bengal
White Gloves Birman
Xoăn Cornish Rex
Curly Devon Rex

Regular price quantity discount


PSSM1 polysaccharide Storage Myopathy 40,00 
Colortest một agouti – Con ngựa 40,00 
Mở rộng colortest E – Con ngựa 40,00 
Màu xám colortest – Con ngựa 40,00 
Kem colortest – Con ngựa 40,00 
Tobiano, Mỹ 40,00 
Nhận dạng di truyền ngựa 39,90 
Horse Genetic Identification + one parentage 44,00 
Horse Genetic Identification + two parentages 49,00 
Horse Parentage 5,00 
Colortest bạc 40,00 
Colortest Dun 40,00 
Colortest Pearl 40,00 
IMM viêm Myositis miễn dịch 40,00 
HYPP Hyperkalemic tê liệt định kỳ 40,00 
HERDA Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia 40,00 
Tăng thân nhiệt ác tính MH – Con ngựa 40,00 
Colortest Champagne 40,00 
CA Cerebellar abiotrophy 40,00 
Sabino 1 40,00 
SCID Severe Combined Immunodeficiency – Con ngựa 40,00 
Frame Overo 40,00 
SW Splashed White 60,00 
HWSD Hoof Wall Separation Disease 40,00 
LFS Lavender Foal Syndrome 40,00 
LP Leopard ComplexAppaloosa 40,00 
W4 Camarillo White 60,00 
PATN1 Appaloosa Pattern1 40,00 
DW chiếm ưu thế trắng – Con ngựa 60,00 
AIS Androgen insensitivity syndrome – Con ngựa 40,00 
Contagious equine metritis 79,00 
Piroplasmosis – Con ngựa 57,00 
Tick-borne diseases 123,00 
NFS Naked Foal Syndrome 60,00 
SCC Ocular Squamous Cell Carcinoma – Con ngựa 50,00 
MC Myotonia Congenita – Con ngựa 60,00 
JEB Junctional Epidermolysis Bullosa – Con ngựa 40,00 
LWO Lethal White Overo 40,00 
CSNB Congenital Stationary Night Blindness – Con ngựa 40,00 
Macchiato – Con ngựa 40,00 

Giảm – different tests on the same horse

Buy 2 different DNA tests : -2%
Buy 3 different DNA tests : -7%
Buy 4 different DNA tests : -14%
Buy 5 or more different DNA tests : -17%

The following DNA tests are not compatible with this discount:

Nhận dạng di truyền ngựa
Horse Genetic Identification + one parentage
Horse Genetic Identification + two parentages
Horse Parentage
Colortest Dun
SW Splashed White
W4 Camarillo White
DW chiếm ưu thế trắng – Con ngựa
Tick-borne diseases
CSNB Congenital Stationary Night Blindness – Con ngựa

Club discount

From 0 analysis : -2.00
From 31 analyzes : -3.00
From 101 analyzes : -6.00
From 501 analyzes : -10.00


Your club must be affiliated with the Genimal laboratory to claim these reductions. More information is available on this page.

The following DNA tests are not compatible with this discount:

Nhận dạng di truyền ngựa
Horse Genetic Identification + one parentage
Horse Genetic Identification + two parentages
Horse Parentage
Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ