How to collect birds blood on paper ?

Take blood from a bird is a tricky operation

The amount of blood to be collected remains minimal, less than 20 microliter.

Cut the nail

Cut the nail millimeter by millimeter and allow a drop of blood to flow on the paper.

Sấy

Allow the drop of blood to dry completely on the paper.
bird nail

Place the sample in a small plastic bag, such as a freezer bag.
Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ

Sơ đồ trang web